SERVEIS

Treball de camp – Mostreig

Col·laboració amb expedicions científiques per a treball de camp (recol·lecció de mostres, inventari, recol·lecció de llavors, recol·lecció de llavors d’arbres notables…) Un cop el projecte s’explica i s’estableixen els detalls tècnics, els escaladors d’arbres es posen a disposició dels investigadors per assistir-los durant l’escalada, per prendre mostres o mesures, o per realitzar qualsevol acció d’escalada requerida pel projecte.

Instal·lació d’equips

Per a projectes que requereixen romandre durant molt de temps a l’arbre, oferim la possibilitat d’instal·lar-hi els equips a dalt (xarxes, tendes de campanya) per assegurar una certa comoditat. Ens oferim per organitzar l’equip adequat per al treball a realitzar. Escollir-lo, comprar-lo i transportar-lo fins al lloc de treball.

Consultoria per a l’elecció
i compra d’equips

Gràcies al nostre coneixement sobre els últims equips i els nostres bons contactes amb fabricants i venedors, podem oferir el millor equip als millors preus possibles i fins i tot podem aconseguir patrocinadors per a un projecte.

Entrenament bàsic en
escalada d’arbres

Si els investigadors necessiten accedir ells mateixos al dosser arbori, a Synusia Climbers podem proporcionar-los una formació bàsica.

 

3 nivells diferents de formació:

Nivell bàsic: 1 dia de formació
L’assistent és capaç de moure’s a dalt i a baix de forma segura per una corda preinstal·lada amb una instal·lació específica d’equip.

Pot accedir al dosser arbori amb l’ajut d’un escalador professional.

El científic pot actuar com a supervisor del treball realitzat al dosser.

 

Nivel mitjà: 3 dies de formació

Cobreix la instal·lació de la corda, l’accés al dosser, l’avançament i els moviments al dosser, realització d’operacions d’auto-rescat. El científic pot realitzar operacions senzilles d’escalada i de treball de camp per sí mateix i actuar com a supervisor per al treball a realitzar al dosser.

 

Nivell avançat: 5 dies de formació

Comprèn totes les habilitats bàsiques per a l’escalada d’arbres. El científic pot realitzar operacions d’escalada avançades (recomanat per exemple quan se sol·liciten estades més llargues al dosser arbori, per exemple amb una plataforma o carpa). En col·laboració amb Arborfaktur, podem fins i tot oferir un certificat oficial (alemany) per una setmana.